Det grunnleggende du trenger å vite om fasade og isolasjon

Å eie sin egen bolig gir deg mange friheter, både når det gjelder interiør, fasade og arbeid på tomten. Samtidig har du også et stort ansvar for vedlikehold og kontinuerlige oppgraderinger, særlig sammenlignet med hvis du skulle leie bolig. Mange ulike aspekter ved boligen må følges opp gjennom året, men fasaden og selve bygningskroppen utmerker seg som ekstra viktige.

En god ytre beskyttelse – med mange lag under

Fasaden og taket utgjør en stor del av boligens «skall», disse bygningsdelene skal beskytte boligen mot vær og vind. Alle ulike elementer, både kledning, ytterdør, vinduer og takdekking spiller en viktig rolle. Samtidig er det viktig å være klar over at disse ytre bygningsdelene i de aller fleste tilfeller faktisk bare er et ytre vern, som skal beskytte de like viktige lagene lengre inn.

Mange norsk hus er oppført i tre, noe som da også vanligvis betyr at fasaden er dekket med tradisjonell kledning laget av trevirke. Det er mange lag som spiller sammen i en slik fasade:

  • Maling eller beis utgjør det aller ytterste tynne laget. Likevel er det helt avgjørende, da det er overflatebehandlingen som beskytter selve treverket fra råte, uttørking og annen nedbryting over tid.

  • Kledningen gir en robust beskyttelse mot mekanisk slitasje, og vil dessuten fungere som en beskyttelse mot vær og vind. Samtidig vil den definitivt ikke være helt tett.

  • Ofte er en såkalt vindsperre neste lag. Den beskytter, som navnet tilsier, mot vind og trekk videre inn i bygningskroppen.

  • Isolasjon holder på varmen i bygget, og en større mengde isolasjon vil føre til et mer energieffektivt hus.

  • En såkalt dampsperre er vanligvis plassert innenfor isolasjonen, den sikrer at fuktighet fra innemiljøet ikke trenger inn i isolasjonen.

  • Innenfor dampsperren finner du veggmaterialet som du ser inne i boligen.

Isolasjon – ulike grep avhengig av utgangspunkt og byggemåte

Alle hus er unike når det gjelder kombinasjon av byggemåte, mengde isolasjon, endringer i bygningskroppen, bruk av rom og så videre. Derfor vil det være nødvendig å få hjelp av fagfolk når det gjelder konkrete tiltak. I noen tilfeller kan det også være mulig å få støtte fra Enova.

Det kan være mulig å legge til ytterligere isolasjon i begrensede områder, for eksempel loft. Større inngrep vil vanligvis være aktuelle sammen med annen rehabilitering eller oppussing. Likevel finnes det også mange små grep som kan hjelpe, ikke minst når det gjelder å redusere trekk og områder med særlig stor grad av varmelekkasje.