Det du trenger å huske på når du skal fornye kledning og fasade

Svært mange norske boliger er oppført i tre, og da nesten alltid med en fasade i tre. Det fører til at det kan være nødvendig å skifte ut eller fornye kledning, noe som kan være et kostbart og tidkrevende prosjekt. Det lønner seg å bruke litt tid på planlegging og forberedelser.

En helhetlig oppfølging av fasaden over tid

Til å begynne med er det viktig å huske på at fasaden må følges opp jevnlig over tid. Treverk er på ingen som helst måte vedlikeholdsfritt, selv om noen produsenter av maling og beis kan fremstille det som at du bare trenger å ta fatt på malerkosten med noen tiårs mellomrom.

Ulike deler av fasaden, for eksempel kledning, dører, vinduer og grunnmur, har ulike levetid og vedlikeholdsbehov. Det forebyggende proaktive vedlikeholdet kan spare deg for store utgifter:

  • Jevnlig vasking og påføring av ny maling/beis er helt avgjørende for en fasade i tre. Ubehandlet treverk vil raskt rammes av råte, og kledning med slitt maling vil også være utsatt for vær og vind.

  • For mange bygningsdeler er fukt den største fienden. Når det gjelder fasade betyr det for eksempel snø som smelter mot fasaden, eller vann fra tak mot fasade.

  • Kledningen kan være ekstra utsatt ved ulike avslutninger, gjennomføringer, foringer mot vinduer og lignende. I slike områder bør du følge ekstra godt med.

Delvis oppgradering av kledning og fasade

En kledning i tre vil påvirkes av vær og vind over tid, selv om du altså kan forlenge levetiden betydelig ved å være nøye med vedlikeholdet. I tilfeller der du oppdager at deler av kledningen faktisk må skifte ut, er det greit å husk på at det definitivt ikke betyr at du må bytte hele veggen. Det kan i mange tilfeller være nok å skifte noen utvalgte bord – noe som selvfølgelig vil spare deg for både tid og penger.

En slik delvis oppgradering bør helst skje i forbindelse med overflatebehandling av veggen, av både estetiske og praktiske grunner. Det er mulig å «nullstille» kledningen ved å vaske ned, gjennomgå nøye, skifte ut bord som er rammet av råte, og til slutt overflatebehandle med god maling/beis.

I forbindelse med en delvis oppgradering kan det også være mulig å se på andre deler av bygningskroppen, for eksempel isolasjon, vindsperre og lignende. Husk på at det alltid er viktig å følge godt med på alle deler av boligen – også lagene under den ytterste kledningen.